A jogi háttér Svájcban

Svájcban a prostitúció gyakorlása legális. A gazdasági szabadság elvének értelmében a szexuális munka jogilag megengedett jövedelemszerző tevékenység.

Két nagykorú személy kölcsönös megegyezés útján tehát szabadon létesíthet szexuális kapcsolatot (árucikk vagy pénz formájában történő) fizetés fejében, amennyiben a prostituált személy a tevékenységet egy másik fél nyomásától vagy kényszerétől függetlenül végzi.

Minden egyes kantonnak megvan a saját szexmunkára vonatkozó szabályozása. Az alábbi oldalon részletesen is megismerkedhet az egyes kantonok szexmunkára vonatkozó jogi feltételeivel: www.sexwork.ch.

Állami szinten a szövetségi törvény rendelkezik a prostitúcióval kapcsolatos bűncselekményekről.

Az alábbi lista a jogi következményekkel járó törvénysértéseket tartalmazza:

Prostitúció elősegítése (svájci büntetőtörvénykönyv 195. cikkelye):

Legalább tíz év szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntetendő az, aki:

  1. haszonszerzés céljából kiskorút kényszerít prostitúcióra vagy kiskorúak prostitúcióját támogatja
  2. másokat hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve haszonszerzés céljából prostitúcióra kényszerít;
  3. megsérti a prostituált személy szabad cselekvéshez való jogát azzal, hogy megfigyeli a prostituált személyt vagy egy adott helyszín, időpont, gyakoriság vagy más körülmény elfogadására kényszeríti;
  4. egy személyt akarata ellenére prostitúció állapotában tart

Prostitúció jogtalan gyakorlása (svájci büntetőtörvénykönyv 199. cikkelye):

Pénzbírsággal büntetendő az a személy, aki megszegi a kantonok a prostitúció gyakorlásának helyével, idejével illetve módjàval kapcsolatos, valamint a prostitúció másodlagos szabàlytalan megnyilvánulásaival szemben hozott intézkedéseit.

Emberkereskedelem (svájci büntetőtörvénykönyv 182. cikkelye):  

  1. Az, aki más emberi lényt szexuális kizsákmányolás, munkaerő-kizsákmányolás vagy valamely szervük eltávolítása céljából elad, megvásárol vagy ebben közvetítőként részt vesz, szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntetendő. Aki e célból toboroz, az is emberkereskedelem bűncselekményét követi el.
  2. Amennyiben az áldozat kiskorú vagy az emberkereskedelmet üzletszerűen végzik, azt legalább egy év szabadságvesztéssel büntetendő.
  3. Az elkövető(ke)t minden esetben pénzbírsággal is büntetik.
  4. Büntetendő továbbá a külföldön elkövetetett emberkereskedelem is.
Vissza a haza