Mobilitás Svájc határain belül

  • Az L vagy B típusú alkalmazotti engedéllyel rendelkező EU/EFTA tagállam állampolgárai Svájc területén bárhol vállalhatnak munkát vagy változtathatnak munkahelyet (földrajzi és szakmai szabadság) Például dolgozhatnak alkalmazottként egy masszázsszalonban, azonban ha inkább egyéni munkavállalóként dolgozna, igényelnie kell, hogy a B típusú alkalmazotti munkavállalási engedélyét egyéni munkavállalói engedélyre változtassák.
  • Az L vagy B típusú egyéni munkavállalói engedéllyel rendelkező EU/EFTA tagállam állampolgárai Svájc területén bárhol végezhetik a munkájukat. Amennyiben a munkavállaló mégis egy masszázszalonban dolgozna,  B vagy L típusú alkalmazotti munkavállalási engedélyét külön kell igényelnie.
  • A családegyesítés következtében kiállított B vagy B EU/EFTA engedéllyel származástól függetlenül, minden további formalitás nélkül végezhet munkát önállóan vagy alkalmazottként. (A LEtr [külföldiekre vonatkozó törvény] 46. cikkelye és az OASA [Rendelet a befogadásáról, tartózkodásról és a jövedelemszerző tevékenység gyakorlásáról] 27. cikkelye alapján)  
  • Azonban az OCPM-t (Office cantonal de la population et des migrations; A kanton népesedési és migrációs hivatala) minden esetben értesíteni kell a kantonok közti költözésről (az új lakcím megadásával egyidejűleg). Az EU/EFTA állampolgárai ezt a bejelentést egyszerűen megtehetik. Ezzel szemben a harmadik országból érkezőknek kérvényezniük kell a kantonok közötti költözést, és meg kell várniuk az ezt elismerő határozatot (LEtr. 37. cikkely).
  • Egy másik kantonban eltöltött ideiglenes tartózkodás bejelentése nem szükséges. (LEtr 37. cikkely, 4. bekezdés)
Vissza a haza