Adminisztratív lépések

A letelepedési engedély kivételével minden más adminisztratív lépés és az azzal járó felelősség a szemunkásra hárul. Éppen ezért Önnek kell utánajárnia a különféle társadalombiztosítási lehetőségeknek és a jövedelembevallás módjának. Fontos, hogy valódi postacíme legyen, ahol átveheti a leveleit, és ahol egy Ön által megbízott személy átveheti a küldeményeket az Ön távollétében.

Egészségbiztosítás:

Minden svájci lakos (svájci állampolgár vagy C/B/L típusú engedéllyel rendelkező személy) Svájcba történő megérkezésekor köteles az egyik alapvető egészségbiztosítást (LAMal) biztosító szolgáltatónál biztosítania magát. A tagság ugyan az engedély átvételétől érvényes, a biztosítás díját azonban a megérkezés napjától számítják. Ezért fontos, hogy legyen megtakarított pénze, amellyel a megérkezése után kifizetheti a díjakat (legalább 350 CHF/hónap).

A határátlépő munkavállalási engedéllyel (G típusú) rendelkező, nem Svájccal szomszédos ország állampolgárának is be kell lépnie a svájci egészségbiztosítási rendszerbe.

A biztosítottak szabadon választhatnak egészségbiztosítót, ugyanakkor az alapvető egészségbiztosítási törvény (LAMal) által jóváhagyott biztosítót kell választani. Alapvető egészségbiztosítás esetén a biztosító köteles fenntartások és késedelem nélkül befogadni a biztosítottat kortól vagy egészségügyi állapottól függetlenül. A tagsági kérelmet a biztosítottnak közvetlenül a biztosítóhoz kell benyújtania.

Csak az alapvető egészségbiztosítás kötelező, a kiegészítő biztosítások opcionálisak.

Az egészségbiztosítás díját havonta kell befizetni. Az orvosi költségeket a biztosító nem téríti meg teljes egészében, először ki kell fizetni a költségeket a választott biztosító önrészének mértékéig (pl. évi 300 CHF vagy évi 2500 CHF)

AVS:

Minden svájci lakosnak vagy ott jövedelemszerző tevékenységet folytató személynek be kell lépnie az AVS-be (nyugdíjbiztosító). Azok, akik rövid időtartamig – évente maximum három hónapig – dolgoznak, mentesülnek ez alól a kötelezettség alól.

Genfben a szexmunkásokat az AVS egyéni munkavállaóként kezeli, a munkavégzés helyétől függetlenül. Ennek értelmében minden munkavállaló maga felelős azért, hogy belépjen az AVS-be, aki az egyéni státuszt azzal igazolja vissza, hogy ellenőrzi, a munkavállaló regisztrált-e a BTPI-nél.

Az AVS-be fizetendő járulék a jövedelemtől függ. Az egyéni munkavállalók számára az első év során ez az összeg becslés alapján kerül megállapításra, majd az adóhivatalnak bevallott jövedelem alapján korrigálják a későbbiekben.

Adók:

Minden svájci lakosnak vagy ott jövedelemszerző tevékenységet folytató személynek kötelező adót fizetnie. A prostitúciót végző személyek egyéni munkavállaónak számítanak. Ennek értelmében az Ön feladata, hogy bejelentse az egyénileg végzett tevékenységét az adóhatóság felé. Ezt követően ki kell töltenie az adóhivatal által kiküldött éves adóbevallás nyomtatványát.

Vissza a haza