Deplasarea pe teritoriul elvețian

  • Titularul/titulara unui permis de muncă de tip L sau B UE/ AELS are dreptul de a lucra pe întreg teritoriul elvețian și de a schimba locurile de muncă (libertatea geografică și profesională). Poate fi angajat(ă) într-un salon de masaj. Dacă dorește să lucreze ca persoană independentă, trebuie să schimbe permisul de muncă cu un permis de categoria B UE/ AELS  destinat persoanelor care desfășoară activități independente.
  • Titularul/titulara unui permis de tip L sau B UE/AELS ca persoană independentă își poate exercita activitatea în întreaga Elveție. Pe de altă parte, trebuie să solicite eliberarea unui permis de muncă de tip B UE/ AELS (sau de tip L UE/ AELS) dacă dorește să lucreze într-un salon de masaj.
  • Titularul/titulara unui permis de tip B sau de tip B UE/ AELS obținut prin reîntregirea familiei poate desfășura o activitate dependentă sau independentă, indiferent de naționalitate, fără alte formalități (conf. articolul 46 din Legea federală privind străinii și art. 27 din Ordonanța cu privire la admiterea, șederea și desfășurarea unei activități cu caracter lucrativ/OASA).
  • În toate cazurile de schimbare a cantonului (cu obținere de reședință), resortisantul/resortisanta trebuie să anunțe Oficiul Cantonal Civil pentru Migrație (l´Office Cantonal de la Population et des Migrations). Aceasta se face printr-un anunț simplu pentru UE/ AELS. Pe de altă parte, resortisanții țărilor terțe trebuie să depună o cerere de schimbare a cantoanelor și să aștepte răspunsul înainte de a se muta în noul canton (art. 37 din Legea federală privind străinii).
  • O ședere temporară într-un alt canton nu necesită permis (art. 37 alineatul (4), din Legea federală privind străinii).
Înapoi la domiciliu