Proceduri administrative

În afară de eliberarea permisului de ședere, pentru toate celelalte demersuri administrative, responsabilitatea revine lucrătorilor/lucrătoarelor sexuali/sexuale. Deci, este de datoria dumneavoastră să vă informați și să faceți pașii necesari pentru a vă afilia diferitelor sistemelor de asigurări și pentru a vă declara venitul. De asemenea trebuie să vă asigurați că aveți o adresă valabilă pentru a primi corespondența și că aceasta vă este ridicată și livrată și, în absența dvs., de către o persoană de încredere.

Asigurarea de sănătate :

Orice persoană care are domiciliul în Elveția (în baza unui permis elvețian de categoria de tip C, B, L) are obligația de a se asigura cu un asigurător LAMal (are obligația de a se înscrie/a se afilia într-un sistem de asigurări de sănătate)conform legii federale elvețiene care reglementează regimul de bază obligatoriu de asigurări de sănătate pentru toate persoanele care locuiesc în Elveția(LAMal) încă de la sosirea sa în Elveția. Chiar dacă afilierea se produce după primirea permisului, cotizațiile sunt datorate din ziua sosirii. Prin urmare, este important să economisiți bani pentru a vă plăti contribuțiile, la momentul potrivit (minimum 350 CHF(franci elevețieni)/ lună).

Persoanele care beneficiază de un permis de muncă transfrontalier (de tip G) și care locuiesc într-o țară care nu se învecinează cu Elveția trebuie, de asemenea, să se afilieze sistemelor de asigurări de sănătate elvețiene.

Persoanele asigurate au libertatea de a alege asigurătorul de sănătate, dar trebuie să fie un asigurător de sănătate recunoscut în baza Legii federale privind asigurările de sănătate (LAMal). Pentru asigurarea de bază, asigurătorii de sănătate trebuie să accepte asigurații, indiferent de vârsta, starea lor de sănătate și fără rezerve sau perioade de așteptare. Cererea de afiliere trebuie să fie făcută direct de către asigurat la asigurătorul de sănătate ales.

Doar asigurarea de bază este obligatorie, asigurările suplimentare sunt opționale.

Cotizațiile asigurării de sănătate se plătesc în fiecare lună. Nu toate cheltuielile medicale sunt rambursate. Mai întâi trebuie să plătiți o taxă până la valoarea maximă de referință deductibilă (de exemplu 300 sau 2500 CHF pe an).

Asigurarea de pensie pentru limită de vârstă și pensie urmaș (L’assurance vieillesse et survivants-AVS):

Toate persoanele cu domiciliul în Elveția care desfășoară o activitate lucrativă trebuie să fie afiliate la asigurarea de pensie pentru limită de vârstă și pensie urmaș/AVS. Persoanele care lucrează numai pentru o perioadă relativ scurtă de timp, adică mai puțin de 3 luni pe an, sunt scutite de acestă condiție.

La Geneva, lucrătorii/lucrătoarele sexuali/sexuale sunt considerați/te persoane independente de asigurarea de pensie pentru limită de vârstă și pensie urmaș, indiferent de locul în care lucrează. Prin urmare, sunteți responsabil(ă) în mod individual de afilierea dvs. prin contactarea sistemului privind asigurarea de pensie pentru limită de vârstă și pensie urmaș, care va verifica dacă sunteți înregistrat(ă) în baza de date a serviciului BTPI pentru a vă acorda statutul independent.

Contribuțiile privind asigurarea de pensie pentru limită de vârstă și pensie de urmaș se bazează pe veniturile dvs. Pentru persoanele care desfășoară activități independente, contribuțiile sunt estimate în primul an și apoi, dacă este necesar, sunt rectificate în funcție de veniturile declarate autorităților fiscale.

Impozite:

Persoanele cu domiciliul în Elveția sau angajate în activitate lucrativă sunt supuse procedurii de impozitare. Persoanele care practică prostituția sunt considerate independente. Sunt obligate să anunțe activitatea lor ca persoane independente la administrația fiscală. Vor primi apoi o declarație fiscală anuală, care va fi completată prin intermediul unui formular special pentru serviciul public de impozite și taxe.

Înapoi la domiciliu