COVID 19

Recomandăm ca toate persoanele care doresc să se angajeze în munca sexuală să se informeze periodic cu privire la noile măsuri instituite pentru combaterea covidiei19, precum și cu privire la recomandările și obligațiile.

Coronavirus Infoline: +41 58 463 463 00 00, zilnic între orele 6 și 23.
Infoline privind vaccinarea COVID-19 :
Număr nou: +41 800 88 66 44,
Încă valabil: +41 58 377 88 92, zilnic, între orele 6.00 și 23.00.

Carantină obligatorie pentru călătorii care intră în Elveția: Lista statelor și zonelor cu risc ridicat de infectare

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html#-1701760666

Linia de informații pentru persoanele care călătoresc în Elveția: +41 58 464 44 88 zilnic, între orele 6.00 și 23.00.

Înapoi la domiciliu